Rodas

  • Librería Orestes Jiménez

    Librería Orestes Jiménez

    Misión: Director: Dirección Postal: Calle Céspedes # 64 e/                . Rodas. Cienfuegos. CP Teléfono: Fax: Email: rodas@azurina.cult.cu Horario: 8:00am. a…

  • Museo Municipal de Rodas

    Museo Municipal de Rodas

    Tipología: General. Dirección: Postal: Céspedes # 89 e/ Martí y Coronel Rodríguez. Rodas. Cienfuegos. CP Teléfono: 43549313 Email: rodas@azurina.cult.cu Horario:…

Categories